Plan Studiów

                                                    

                                            Plan studiów pierwszego stopnia   

                                  Semestr I Propedeutyczny

lp. Przedmiot Liczba godzin w Semestrze Prowadzący:
1 Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 30 Wykłady
2 Wprowadzenie w chrześcijaństwo – liturgika 15 Wykłady
3 Wprowadzenie w chrześcijaństwo – modlitwa 15 Wykłady
4 Wprowadzenie w chrześcijaństwo – prawdy wiary 20 Wykłady
5 Wprowadzenie do chrześcijaństwa – życie moralne 20 Wykłady
6 Wstęp do Pisma Świętego 20 Wykłady
7 Historia Kościoła Powszechnego 25 Wykłady
8 Metodologia nauki 10 Wykłady
9 Kultura muzyczna Kościoła 10 Ćwiczenia
10 Emisja głosu i retoryka 10 Ćwiczenia
11 Lektoraty 30 Ćwiczenia

                                                    

 Plan studiów pierwszego stopnia   

                       Semestr II

lp. Przedmiot Liczba godzin w Semestrze Prowadzący:
1 Historia filozofii nowożytnej w współczesnej 30 Wykłady
2 Teoria poznania 15 Wykłady
3 Metafizyka 30 Wykłady
4 Filozofia Boga 30 Wykłady
5 Psychologia ogólna i rozwojowa 20 Wykłady
6 Historia Kościoła Powszechnego 20 Wykłady
7 Etyka 10 Wykłady
8 Kultura muzyczna Kościoła 10 Ćwiczenia
9 Emisja głosu i retoryka 10 Ćwiczenia
10 Lektoraty 30 Ćwiczenia

                                                                  

 Plan studiów pierwszego stopnia   – rok drugi

                       Semestr III

lp. Przedmiot Liczba godzin w Semestrze Prowadzący:
1 Teologia Fundamentalna 30 Wykłady
2 Patrologia 20 Wykłady
3 Wstęp do Pisma Świętego 20 Wykłady
4 Pedagogika 20 Wykłady
5 Historia Kościoła Powszechnego 20 Wykłady
6 Kultura muzyczna Kościoła –śpiewy liturgiczne 20 Ćwiczenia
7 Lektoraty 30 Ćwiczenia
8 Egzegeza Starego Testamentu – Księgi historyczne 30 Wykłady
9 Liturgika – Rok liturgiczny 30 Wykłady
10 Podstawy ekonomii 15 Wykłady

                                                                   

 Plan studiów pierwszego stopnia   – rok drugi

                      Semestr IV

lp. Przedmiot Liczba godzin w Semestrze Prowadzący:
1 Teologia Fundamentalna  cz.II 30 Wykłady
2 Teologia moralna – fundamentalna 20 Wykłady
3 Dydaktyka   20 Wykłady
4 Pedagogika 20 Wykłady
5 Historia Kościoła Narodowego 20 Wykłady
6 Kultura muzyczna Kościoła –śpiewy liturgiczne, chorał gregorianski 20 Ćwiczenia
7 Lektoraty 30 Ćwiczenia
8 Egzegeza Starego Testamentu – Księgi Prorockie 30 Wykłady
9 Egzegeza Nowego Testamentu – Ewangelie synoptyczne 30 Wykłady
10 Podstawy zarządzania 15 Wykłady

                                                                

 Plan studiów pierwszego stopnia   – rok trzeci

                      Semestr V

lp. Przedmiot Liczba godzin w Semestrze Prowadzący:
1 Teologia  Dogmatyczna  O Bogu w Trójcy Jedynym 30 Wykłady
2 Teologia moralna 20 Wykłady
3 Dydaktyka   20 Wykłady
4 Prawo kanoniczne – ogólne 20 Wykłady
5 Teologia przepowiadania 20 Wykłady
6 Kultura muzyczna Kościoła –śpiewy liturgiczne, chorał gregorianski 20 Ćwiczenia
7 Lektoraty 30 Ćwiczenia
8 Seminarium 30 Wykłady
9 Polskie Prawo administracyjne 30 Wykłady
10 Zarządzanie Kościelną jednostką organizacyjną 15 Wykłady

                                                                 

 Plan studiów pierwszego stopnia   – rok trzeci

                      Semestr VI

lp. Przedmiot Liczba godzin w Semestrze Prowadzący:
1 Teologia  Dogmatyczna  Protologia 30 Wykłady
2 Teologia moralna  – cnoty 20 Wykłady
3 Katolicka nauka społeczna 20 Wykłady
4 Prawo kanoniczne – Szczegółowe 20 Wykłady
5 Egzegeza Nowego Testamentu – Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie 20 Wykłady
6 Kultura muzyczna Kościoła –śpiewy liturgiczne, chorał gregorianski 10 Ćwiczenia
7 Lektoraty 30 Ćwiczenia
8 Seminarium 30 Wykłady
9 Liturgika 30 Wykłady
10 Teologia duchowości 15 Wykłady
11 Homiletyka 20 Wykłady
12 Ćwiczenia i praktyki homiletyczne 10 Ćwiczenia

                                                                   

 Plan studiów drugiego  stopnia – rok czwarty

                      Semestr VII

lp. Przedmiot Liczba godzin w Semestrze Prowadzący:
1 Teologia  Dogmatyczna  Chrystologia 30 Wykłady
2 Teologia moralna   20 Wykłady
3 Socjologia 20 Wykłady
4 Prawo kanoniczne – Szczegółowe 20 Wykłady
5 Egzegeza Nowego Testamentu – Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie 20 Wykłady
6 Kultura muzyczna Kościoła –historia muzyki koscielnej 10 Ćwiczenia
7 Lektoraty 30 Ćwiczenia
8 Seminarium 30 Wykłady
9 Liturgika 30 Wykłady
10 Teologia pastoralna 15 Wykłady
11 Homiletyka 20 Wykłady
12 Ćwiczenia i praktyki homiletyczne 10 Ćwiczenia
13 Katechetyka cz.II 20 Wykłady
14 Duszpasterstwo Rodzin 20 Wykłady

                                                                

 Plan studiów drugiego  stopnia – rok czwarty

                      Semestr VIII

lp. Przedmiot Liczba godzin w Semestrze Prowadzący:
1 Teologia  Dogmatyczna  Sakramentologia 30 Wykłady
2 Teologia moralna  etyka dórb osobowych i materialnych 20 Wykłady
3 Katolicka Nauka  Społeczna 20 Wykłady
4 Prawo kanoniczne – Szczegółowe 20 Wykłady
5 Liturgika – Eucharystia i sakramenty święte 20 Wykłady
6 Kultura muzyczna Kościoła  – Eucharystia 10 Ćwiczenia
7 Lektoraty 30 Ćwiczenia
8 Seminarium 30 Wykłady
9 Teologia pastoralna 15 Wykłady
10 Homiletyka 20 Wykłady
11 Ćwiczenia i praktyki homiletyczne 10 Ćwiczenia
12 Teologia Pastoralna 30 Wykłady
13 Katechetyka cz.III 20 Wykłady
14 Duszpasterstwo Rodzin 10 Wykłady

                                                                

 Plan studiów drugiego  stopnia – rok piąty

                      Semestr IX

lp. Przedmiot Liczba godzin w Semestrze Prowadzący:
1 Teologia  Dogmatyczna  Eschatologia 30 Wykłady
2 Teologia Dogmatyczna Eklezjologia , Mariologia 20 Wykłady
3 Teologia moralna  życie rodzinne i małżeński 20 Wykłady
4 Prawo kanoniczne – prawo malżenskie 20 Wykłady
5 Teologia Ekumeniczna 30 Wykłady
6 Kultura muzyczna Kościoła  Triduum , śpiewy pogrzebowe i ślubne 10 Ćwiczenia
7 Duszpasterstwo mniejszości narodowych i wyznaniowych 30 Ćwiczenia
8 Seminarium 30 Wykłady
9 Liturgia sakramentów, pokuta i sakrament pokuty 30 Wykłady
10 Teologia pastoralna 15 Wykłady
11 Homiletyka  – homilie i kazania dla dzieci i mlodzieży 20 Wykłady
12 Ćwiczenia i praktyki homiletyczne 10 Ćwiczenia
13 Historia sztuki 20 Wykłady
14 Pedagogika specjalna 20 Wykłady

                                                                 

 Plan studiów drugiego  stopnia – rok piąty

                      Semestr X

lp. Przedmiot Liczba godzin w Semestrze Prowadzący:
1 Praktyka duszpasterska 50 Praktyka w Parafiach
2 Praktyka  katechetyczna 50 Praktyka w Parafiach
3 Praktyka  liturgiczna 20 Praktyka w Parafiach
4 Praktyka administracyjna 20 Praktyka w Parafiach
5 Seminarium 20
6 Obrona Pracy magisterskiej