Bez kategorii

Konferencja seminaryjna w Kurii Biskupiej – 26/27 stycznia 2024

Mszą świętą wieczorną 26 stycznia 2024 rozpoczęła się konferencja wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego (WSD) Katolickiego Kościoła Narodowego. Konferencję zwołał i przewodniczył jej Jego Ekscelencja ks. bp Adam Rosiek – Pierwszy Biskup Kościoła. Msza święta piątkowa była czasem dziękczynienia ks. biskupowi Andrzejowi Lipińskiemu – byłemu Rektorowi WSD za lata Jego pracy i zaangażowania w budowanie Kościoła. Popłynęło wiele ciepłych i pięknych słów pod adresem byłego księdza Rektora podczas homilii wygłoszonej przez Pierwszego Biskupa Kościoła.

 

Po mszy świętej do późnych godzin nocnych trwały rozmowy Pierwszego Biskupa Kościoła z nowo mianowanym księdzem Rektorem WSD , którym  od miesiąca października 2023 roku jest Jego Magnificencja ks. Marcin Dżuła.

Sobotnie spotkanie konferencyjne zebrani na konferencji wykładowcy rozpoczęli od wspólnej modlitwy Jutrzni, którą wyśpiewali wraz ze swymi biskupami w kaplicy biskupiej Najświętszego Sakramentu. Bezpośrednio po Jutrzni odbyła się piękna uroczystość wręczenia nominacji dla pięciu nowych wykładowców WSD. Nowi wykładowcy to nie tylko osoby duchowne KKN, ale również kapłan – profesor wykładowca pochodzący z Kościoła Rzym. Katol. oraz osoby świeckie, które posiadają stosowne kwalifikacje, umożliwiające im sprawowanie swoich funkcji w zakresie prowadzonych zajęć przedmiotowych.

Następnym krokiem była trwająca prawie dwie godziny niezwykle ciekawa dyskusja, zainicjowana i moderowana przez Pierwszego Biskupa Kościoła. Z półgodzinnym opóźnieniem rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana, kończąca konferencję. Podczas tej mszy świętej modlono się w intencji Pierwszego Biskupa, który w najbliższych dniach będzie przeżywał wraz z Kościołem dziewiątą rocznicę sakry biskupiej oraz w intencji profesorów i alumnów WSD.

Podsumowaniem konferencji była homilia Pierwszego Biskupa Kościoła. Pierwszy Biskup wskazał w niej na największe zagrożenia, ale jednocześnie ukazał drogę wychodzenia z kryzysu powołań. Według Pierwszego Biskupa Kościoła jednym z najważniejszych wyzwań jest przyjęcie nowego modelu formacji kapłańskiej – nazwanej przez Bpa Adama Rośka – formacją apostolską. Po modlitwie po komunijnej ks. bp Andrzej Lipiński, w imieniu duchowieństwa i wiernych, złożył piękne życzenia Pierwszemu Biskupowi z okazji zbliżającej się dziewiątej rocznicy sakry biskupiej. Po Mszy świętej i obiedzie uczestnicy konferencji powrócili do swoich parafii i domów.

Poniżej publikujemy skrót homilii Pierwszego Biskupa :

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W dzisiejszych czasach zauważamy coraz większe trudności związane z brakiem chętnych do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. To nie tylko problem Kościoła, ale także wyzwanie, które dotyka każdego z nas. Dlatego dzisiaj pragnę spojrzeć na tę kwestię jeszcze głębiej, abyśmy mogli zrozumieć jej przyczyny i szukać sposobów jej przezwyciężenia.

 

Pierwszym aspektem, który chcę podkreślić, jest fakt, że życie kapłańskie wymaga wielu ofiar. Współczesny świat jest otoczony różnorodnymi pokusami, które często odciągają młodych ludzi od życia konsekrowanego. Kultura konsumpcjonizmu, presja sukcesu zawodowego oraz kwestie materialne mogą stanowić barierę dla tych, którzy rozważają życie kapłańskie. Niepewność dotycząca przyszłości oraz zmiany społeczne mogą również powodować wątpliwości co do wyboru drogi kapłańskiej.

 

Po drugie, współczesne społeczeństwo często bagatelizuje rolę kapłana i życie konsekrowane. Kapłan często jest postrzegany jako osoba oddalona od rzeczywistości, niezrozumiała dla współczesnego człowieka. Brak zrozumienia i wsparcia ze strony społeczeństwa może sprawić, że młodzi ludzie wahają się, czy życie kapłańskie jest dla nich właściwym powołaniem.

 

Jednakże, zamiast trwać w marazmie nad problemem, musimy podjąć działania, aby go rozwiązać. Po pierwsze, modlitwa jest fundamentem naszej odpowiedzi na ten kryzys. Modlitwa o nowe powołania, modlitwa o siłę dla tych, którzy już odpowiedzieli na Boże wezwanie, modlitwa o otwarcie serc młodych ludzi na głos Boga – to wszystko jest niezmiernie istotne.

 

Po drugie, nasza wspólnota musi być miejscem, gdzie młodzi ludzie znajdą wsparcie i zachętę do rozważenia życia konsekrowanego. To nasza odpowiedzialność, abyśmy jako rodziny, parafie i wspólnoty chrześcijańskie inspirowali i wspierali młodych ludzi w ich duchowej podróży. Potrzebujemy programów duszpasterskich, które pomogą młodym ludziom odkryć i rozwijać swoje powołania.

 

Po trzecie, musimy celebrować piękno i radość życia kapłańskiego. Kapłan nie tylko służy społeczności, ale także doświadcza głębokiej radości wynikającej z posługi Chrystusowi i Jego ludowi. To poprzez świadectwo radości kapłaństwa możemy przyciągnąć nowe pokolenia do tej wspaniałej służby.

 

Drodzy Bracia i Siostry, kryzys powołań do kapłaństwa nie jest nie do pokonania. To wyzwanie, które wymaga od nas zaangażowania, modlitwy i działania. Niech nasze serca będą otwarte na Boże wezwanie, a nasze wspólnoty będą miejscem, gdzie młodzi ludzie znajdą wsparcie i zachętę do podjęcia drogi kapłańskiej. Niech Bóg błogosławi wszystkim naszym kapłanom oraz tych, którzy jeszcze wahają się odpowiedzieć na Jego wezwanie. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *