Bez kategorii

Orędzie Wielkanocne Pierwszego Biskupa Kościoła

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie. Weselcie się, słudzy Boga.

Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,

gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.” (Z liturgii Wigilii Paschalnej)

Umiłowane Siostry i Bracia w Chrystusie

W niedzielny poranek zmartwychwstania Pańskiego, wraz z Apostołem Piotrem i Janem, wraz ze świętymi Niewiastami, które jako pierwsze ujrzały uwielbionego Pana, przeżywając tę wielką tajemnicę, pragnę obwieścić Wam radość wielką:

nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychpowstał jak zapowiedział! Alleluja!

Radujmy się tym i weselmy!

Ta prawda, rozbrzmiewająca od niemal dwóch tysięcy lat, stanowi najważniejszą a zarazem najbardziej radosną nowinę dla całego rodzaju ludzkiego. Ona stanowi istotę orędzia wielkanocnego.

Weselmy się więc umiłowane Siostry i Bracia, wraz z zastępami Aniołów w niebie, bo oto bramy raju, zatrzaśnięte przez postępek grzechu pierworodnego prarodziców – Adama i Ewę, zostają poprzez ofiarę krzyżową Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa i Jego chwalebne zmartwychwstanie, na powrót szeroko otwarte przed synami i córkami ludzkimi.

Weselmy się słudzy Boga, bo śmierć, która do chwili zmartwychwstania Chrystusa wydawała się być końcem wszelkiej nadziei, została przez Jezusa zwyciężona. Mimo, że nieunikniona jest konieczność śmierci i przejścia przez jej bramy, dzięki chwalebnemu zmartwychwstaniu Jezusa, które dzisiaj uroczyście przeżywamy, znajdziemy pociechę w przyszłej nieśmiertelności.

Weselmy się umiłowane Siostry i Bracia wraz z całym niebem, bo życie wierzących w Chrystusa od tego wielkanocnego poranka zaczyna się, ale dzięki tej radosnej prawdzie o zmartwychwstaniu, nigdy się nie skończy, a kiedy skończy się czas naszej ziemskiej pielgrzymki, znajdziemy przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.

Umiłowane w Chrystusie Siostry i Bracia

Niech to wielkanocne orędzie, o zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, rozbrzmiewa dzisiaj ze wszystkich ambon świata. Niech rozbrzmiewa we wszystkich językach, na wszystkich kontynentach ziemi.

Nie ma bowiem bardziej radosnej nowiny od prawdy, że Chrystus zmartwychwstał. Prawda ta jest źródłem wszelkiej nadziei. Jest otuchą dla cierpiących, niosących krzyż choroby, głodu i cierpienia. Jest nadzieją dla tych, którzy uciekają przed pożogą wojny rozlewanej przez moce piekielne na świecie, w Ukrainie, Ziemi Świętej i w innych zakątkach świata. Jest w końcu nadzieją dla miliardów młodych ludzi, szukających Boga, którego tak często nie potrafią nazwać i rozpoznać w Jezusie Chrystusie. To właśnie prawda o zmartwychwstaniu sprawia, że „nieznana energia”, jak nazywają moc Boga, daje im ufność, że i oni żyć będą nie tylko tutaj na ziemi, ale i w wieczności.

Umiłowane Siostry i Bracia

 Przyjęcie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa staje się również poręką – polisą na życie wieczne. Niech radość wielkanocna i nadzieja życia wiecznego odmienią życie Was wszystkich pielgrzymujących po tym łez padole ku wiecznemu Jeruzalem, w którym On żyje i Króluje, zmartwychwstały i żyjący na wieki, Pan nasz i Zbawiciel.

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Biskup Adam Rosiek

Pierwszy Biskup Kościoła

Wielkanoc 2024

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *